Slovensky English Polski Magyar Srpski русский Česky

Warunki sprzedaży

1. Dane dostawcy
RS Pharma s.r.o.
Plzenská 2, 080 01 Prešov, Słowacja
Org.
ID (IČO): 44114494
Nr VAT: SK2022598567
e-mail: 
info@laktazan.com

2. Zamówienie zakupu
Klient wybiera towar, który pragnie zamówić. Opis artykułu zawiera informacje dotyczące ceny towaru, nazwy oraz składu. Klient podaje wszystkie wymagane dane w zamówieniu zakupu. Kupujący jest zobowiązany do podania swojego pełnego adresu do dostawy na formularzu zamówienia zakupu.

3. Warunki płatności
Płatności dokonuje się poprzez serwis TrustPay.


4. Anulowanie zamówienia zakupu
Zamówienie zakupu jest wiążące od momentu wysłania formularza zamówienia. Kupujący nie może anulować zamówienia zakupu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia zakupu w następujących przypadkach:

  • Jeśli zamówienie zakupu nie zawiera danych wymaganych dla jego przetwarzania;

  • Jeśli towar nie jest już produkowany lub dostarczany. W takim przypadku, Sprzedający jest zobowiązany do skontaktowania się z Kupującym w celu ustalenia kolejnych kroków. Jeśli Kupujący wpłacił już część lub całość należnej kwoty, Sprzedający jest zobowiązany do zwrócenia jej w przeciągu 15 dni kalendarzowych.

  • W razie przeszkód technicznych w realizacji zamówienia zakupu.

 

5. Warunki dostawy
Towar zostanie dostarczony do Klienta w przeciągu trzech dni roboczych. W wyjątkowych przypadkach okres dostawy może się przedłużyć.


6. Odpowiedzialność za wady, reklamacje.
Po otrzymaniu towaru, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy nie był on otwierany, lub czy nie jest w inny sposób wadliwy oraz czy towary nie zostały pomylone z innymi. W razie jakichkolwiek wad, sprzedający naprawi zaistniałą szkodę.


Rozpatrujemy reklamacje zgłoszone:

  • poprzez e-mail (prosimy o wysyłanie e-maili na adres: info@laktazan.com) 

  • poprzez pocztę (prosimy o wysyłanie pism na wyżej wymieniony adres) 

7. Ochrona danych osobowych
Szanujemy Twoją prywatność. Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych stronom trzecim i będziemy chronić je przed niewłaściwym wykorzystaniem. Twoje dane osobowe są jednak nam potrzebne, abyśmy mogli wysłać Ci towar.