Slovensky English Polski Magyar Srpski русский Česky

Uslovi prodaje

 

1. Podaci dobavljača
RS Pharma s.r.o.
Plzenská 2, 080 01 Prešov, Slovačka

Org. ID : 44114494
PIB: SK2022598567
e-mail: 
info@laktazan.com

2. Nalog za kupovinu
Kupac bira zahtevanu robu. Svaki članak sadrži cenu robe, ime i sastav. Kupac ispunjava sve zahtevane podatke na nalogu za kupovinu. Kupac je dužan da navede svoju punu adresu isporuke na obrascu naloga za kupovinu.

3. Uslovi plaćanja
Isplata se vrši preko TrustPay servisa.


4. Otkazivanje naloga za kupovinu
Nalog za kupovinu je obavezujući od momenta kada se pošalje obrazac naloga za kupovinu. Kupac ne može otkazati nalog za kupovinu.

Prodavac zadržava pravo da otkaže nalog za kupovinu u sledećim slučajevima:

  • Ako nalog za kupovinu ne sadrži detalje potrebne za njihovu obradu;

  • Ako se roba više ne proizvodi ili isporučuje. U tom slučaju, prodavac je u obavezi da kontaktira kupca radi dogovora oko narednih koraka. Ako kupac plati deo od ukupne sume, Prodavac je obavezan da vrati novac u roku od 15 kalendarskih dana.

  • U slučaju tehničkih prepreka za realizaciju naloga za kupovinu.

 

5. Uslovi isporuke
Roba će biti poslata kupcu u roku od tri radna dana. U posebnim slučajevima, period isporuke može biti duži.


6. Odgovornost za ispravnost potraživanja
Nakon prijema robe, kupac je dužan da proveri da roba nije otvorena, ili na drugi način oštećena ili pomešana. Ako se pojavi bilo kakav nedostatak, prodavac će ispraviti nedostatak.


Zahteve obrađujemo:

  • e-mail- lom (pošaljite mail na: info@laktazan.com

  • poštom (pošaljite pisma na gore navedenu adresu) 

7. Zaštita ličnih podataka
Poštujemo Vašu privatnost. Nećemo dati Vaše lične podatke trećim licima i štitićemo ih od zloupotrebe. Vaši lični podaci, su nam neophodni da bi smo bili u mogućnosti da Vam pošaljemo robu.